Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp trên Việt Nam mang lại người ngoại quốc

đi theo chuẩn mực, số căn hộ chung cư (căn hộ hoặc căn hộ chung cư cao cấp riêng lẻ) mà tổ chức, cá thể nước ngoài được phép sở hữu chưa vượt quá 30% chothuechungcugiare số căn hộ tại mỗi tòa nhà nhà ở cũng như không quá 30% tổng số căn hộ của bao gồm các căn nhà căn hộ chung cư cao cấp tại một địa bàn.

Bộ thiết kế nhận được văn bản số 2599/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 14/10/2022 của Tổng cục quản lý đất đai đề xuất hướng dẫn về con số chung cư mà tiến hành, cá nhân quốc tế đc sở hữu tại các dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp.

chính xác, khi là chưa vượt quá 30% số căn hộ trên mỗi căn nhà căn hộ và không quá 30% tổng cộng căn nhà của bao gồm những tòa nhà căn hộ cao cấp tại một địa bàn.

tình huống khi là nhà cá biệt trên dự án thì được nắm giữ không vượt quá 10% số lượng căn nhà trực thuộc dự án và không vượt quá 250 căn trong tổng cộng căn hộ chung cư cao cấp riêng lẻ tại các dự án công trình trên một địa bàn gồm số dân tương đương một đơn vị hành chính cung cấp P..

Về điều này, Bộ quy hoạch cho biết thêm, tại Điều 161 của Luật nhà ở năm trước cũng như Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ nước nhà quy tắc chi tiết cũng như hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật nhà ở chỉ mất quy định về tổng cộng căn hộ cao cấp (căn hộ hoặc chung cư riêng lẻ) mà tổ chức, cá thể quốc tế (có thể một hoặc nhiều tiến hành, cá nhân nước ngoài) được phép nắm giữ. chung cư citizen trung sơn

“Pháp luật về lại nhà sống chưa chuẩn mực con số căn hộ cao cấp mà mỗi người, tiến hành đc nắm giữ.

do vậy, đề nghị Tổng cục quản lý đất đai căn cứ trong những chuẩn mực của pháp lý về lại nhà sống để thực hiện” – Sở xây dựng góp ý.

Nhadat24h.net- đi theo báo quy hoạch.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN